Welcome to my blog

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

ĐỪNG BAO GIỜ


Đng bao gi che giu cm xúc thc ca bn. Hãy cười lên khi bn cm thy hnh phúc. Và đôi lúc bn có th khóc khi cm thy yếu lòng.

Đng bao gi ngng n lc. N lc sgiúp bn vượt qua mi khó khăn và đt được nhng kết qu tưởng chng không th.

Đng bao gi đt tt c gánh nng ca thế gii trên đôi vai nh bé ca bn, hãy biết chia s khi cn thiết.

Đng bao gi lo s trứơc tương lai. Nếu sng trn vn cho ngày hôm nay thì mt ngày mai tt đp chc chn s đến vi bn

Đng bao gi đ mình b tut dc vì mc cm li lm. Phi biết chp nhn, đng lên và hc t nhng tht bi đó!

Đng bao gi cm thy đơn đc, vì đâu đó vn có nhng người sn sàng chia s cùng bn – đó chính là bn thân bn.

Đng bao gi nghĩ rng s phn không bao gi mĩm cười đi vi bn, hay bn không ththành công. Cánh ca không bao gi đóng mãi, mi khó khăn đu có th vượt qua, mi th thách đu có th chinh phc.

Đng bao gi đánh mt nim tin và t bnhng ước mơ, khát vng ca chính mình.

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT