Welcome to my blog

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

NHỚ

Một mình em nhớ người đi

Nhìn thấy cái gì cũng có bóng anh


Chỉ mong ngày tháng qua nhanh


Để anh xong việc an lành trở vô


Trong đây em những ngóng chờ

Mắt môi..hơi ấm...bây giờ ở đâu


Mấy ngày mà thấy ...quá lâu


May có cái áo lâu lâu lại nhìn


Hít hà hơi ấm vào tim


Nhớ...em cố nhịn...CHỜ TIN ANH VỀ.

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT