Welcome to my blog

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

CÂY SA KÊ TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM


2 lần mua ruột cá bón gốc
1 lần pha loãng đạm tưới thêm
Thìn đổ thêm đất
Kết quả là cỏ manh tốt um tùm...Sake vẫn còi....buồn quá...


EMOTICONS [URL]COMMENT