Welcome to my blog

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

NẮNG

Nắng đủ nhân duyên đã chín rồi
Nắng còn mãi đó gió mây ơi
Nắng vương má phấn lồng hơi thở
Nắng đọng môi son quyện tiếng cười
Nắng tiễn đông về tôn lá thắm
Nắng chờ xuân đến điểm hoa tươi
Nắng luôn tất thảy đem dâng hiến
Nắng giữa muôn màu vẫn nắng thôi...EMOTICONS [URL]COMMENT