Welcome to my blog

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

SỰ CỐ HẦM CẦU 22.12.2014

Ngày CN 21/12 phát hiện bể chứa khu C lại trào lên gây ô nhiễm và hôi thối ...


BQT kịp thời có mặt, bàn PA phối hợp xử lý

Ngày 22/12/2014 làm việc đến 19h30 vẫn chưa xong ...

Bể chứa của CC từ 2008 lại nay chưa hút lần nào 
( T4/2014  siêu thị hút bể riêng của ST)


                      Chuyên gia hút bể chứa hầm cầu ra tay...


                                Xe này sức chứa 25 khốiXe này sức chứa 40 khối


Trưa ngày 23/12/2014 tưởng là đã xong việc ngon cơm...


Sáng 24/12 nước phân lại vẫn trào ngược


  Cùng chủ đầu tư nghiên cứu bản vẽ tìm nguyên nhân tắc cống                                          
                                     Đào xới bung bét

Dự đoán là tắc cổ ngỗng nối thông bể đặc và bể lỏng....???

Phải thuê người chui xuống thôi....??
Nan giải quá - Ai có cách gì xin giúp với???
                       Tiếp tục cắt bê tông dò tìm tắc nghẹtEMOTICONS [URL]COMMENT