Welcome to my blog

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Chúc mừng sinh nhật Ba kính yêu

Chúc mừng sinh nhật Ba kính yêu!

Mừng Ba thêm tuổi mới
Bước sang tám sáu rồi

Ba vẫn khỏe ...vui cười
Rong ruổi khắp mọi nơi
Thăm bà, con, cháu chắt
Không chịu sống lay lắt
Sau ung thư dạ dày
Hễ muốn đi đó đây…
Là lên đường lập tức
Ăn Uống giữ chừng mực
Vận động giữ điều hòa
Ngồi thiền mở luân xa
Tụng kinh và niệm Phật
Giữ nếp sống chân chất
Là bản tính của Ba
Thường làm thơ..hát ca
Và on lai phây búc
Cũng có khi bức xúc
Không có bạn bóng bàn
Trẻ cũng “tiu” ngang hàng
Không ngại ngần tuổi tác…
Chẳng dám mong gì khác
Chỉ cầu mong Ông Bà
Phù hộ Ba chúng con
Sống vui và sống khỏe...
Khỏe.....khỏe...khỏe và vui !!!

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT