Welcome to my blog

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

LỜI NÓI

Lời nói không là dao

Sao cắt lòng đau nhói


Lời nói không là khói


Sao làm mắt cay cay


Lời nói không là mây


Mà đưa ta xa mãi....


....


Sao không ngồi nghĩ lại

Nói với nhau nhẹ nhàng..???


Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT