Welcome to my blog

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

ẢNH HOA ĐẸP CHO LOG

Chôm chỉa hàng ở nhà Linh Cẩu:

Hình ảnh: ♥
 Cần 1 cái hộp…
Để cất hết những kỉ ức về ai đó
♥ Cần 1 liều thuốc…
Để lãng quên hết những thương đau
♥ Cần 1 bàn tay....
Để kéo mình dậy mỗi khi vấp ngã
♥ Cần 1 bờ vai….
Để dựa vào khi yếu lòng
Còn bạn thì sao…?
  Photobucket

        
      
         blogTrangHa
http://i781.photobucket.com/albums/yy98/becavanhoai/Akvarium.gif
    
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/asdfff_photo/56444177079792783041.gif
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/tokitty/19759543365094308561.gif

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT