Welcome to my blog

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

CẦN GÌ


Cần gì ước hẹn anh ơi, 
Không hẹn em cũng cả đời nhớ anh ! 
Vầng trăng một nửa lung linh, 
Nửa kia sắp... rụng vì mình nhớ nhau !
Hai ta một đứa giang đầu
,
Một người giang vĩ nên buồn nên đau !


Giờ em uống cạn nước Nhàu


Lấy hạt rãi lối …tìm nhau bạc đầu. ... (*)     

Cần chi nắng sớm mưa chiều, 


Nhớ anh, nhớ quá như diều đợi dây.


Người đầu gió, kẻ chân mây … Bụi đâu vướng mắt ? Mà cay quá chừng ....??

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT