Welcome to my blog

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

NHỚ AI


Nhớ ! ( 7 câu 7 chữ)
Chiều đông lạnh giá giăng sương mờ
Hoang hoải hồn tôi ...nhớ ngẩn ngơ
Vào ra ngồi đứng ..dáng thẫn thờ

Bóng ai ẩn hiện cứ như mơ
Thu đi đông đến đâu có ngờ
Đau đáu lòng đau..vì đang NHỚ....

Em chỉ còn em với  đợi chờ...

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT