Welcome to my blog

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

NẮM TAY YÊU THƯƠNG

Mt cô bé và cha đang đi ngang qua cây cu. Người Cha hơi s và 

hi cô con gái nh:

"Con yêu, hãy nm ly tay Cha đ con khi rơi xung sông."

Cô bé đáp: "Không, Cha 


Cô bé đáp: "Không, Cha ơi !!. Cha nm tay con đi !"
.
Người Cha lúng túng hi :"Như vy thì khác gì đâu con ?".

"Rt khác đó cha ơi." - cô bé đáp.


"Nếu con nm tay Cha và có điu gì đó xy ra vi con, rt có

th là con th tay Cha ra. Nhưng nếu Cha nm tay con, con biết

là cho dù điu gì xy ra, Cha s không bao gibuông tay con

 ra...."


Trong bt kỳ mi quan h nào cũng vy, c

lõi ca nim tin không phi nm trong s 

ràng buc, mà trong sự gn kết đy ni

thương mến.

Vì thế, hãy nắm tay người bạn yêu thươ
ng hơn

 là mong đi h nm ly tay bn ...

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT