Welcome to my blog

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

LU BU ĐÁM CƯỚI VÀ ĂN NHẬU

 NắngHạ2011
http://blog.yimg.com/1/h0nl3P57s5_uYkkWJ5u0RtpvsvtYhcmcScO6ejhu.7gFVp9Vz75KDw--/48/o/aFRlShSsL2vxfDQugZ0FgQ.jpg
http://blog.yimg.com/1/h0nl3P57s5_uYkkWJ5u0RtpvsvtYhcmcScO6ejhu.7gFVp9Vz75KDw--/49/o/bmfhNsgwA9BcRKTCT9uz2Q.jpg
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT