Welcome to my blog

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

HẠNH PHÚC KHÔNG LÀNH LẶN


Nếu có một chiếc  gương để soi được dung nhan của HP, hẳn có thể  
soi nhiều cuộc đời vào đó...và sẽ xem HP của ai được tròn trịa đủ 
đầy..!?
Nhưng chính vì không có chiếc gương ấy, nên chúng ta thường cứ 
hay ngộ nhận...trong tâm trí mọi người, HP hẳn phải ....phải rất 
đẹp...rất tuyệt vời...nhưng thực ra ...đôi khi nó chỉ là vẻ đẹp của
những mảnh ráp nối...sự tuyệt vời của HP không hề lành lặn! Có 
đúng thế không nhỉ...????

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT