Welcome to my blog

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

THƠ ANH KIMLE


Đời người như áng phù vân

Hồng trần chìm nổi xoay vần hỡi ai

Hôm nay xe ngựa cân đai

Ngày mai thất thế trắng tay lẽ thường

Hôm nay bạn hữu thân thương

Ngày mai vắng bóng đoạn trường mãi xa

Trước kia nhan sắc mặn mà

Hôm nay đã nhạt sương pha mái đầu

Khi vui lắm sắc nhiều màu

Lúc buồn lẻ bóng ôm sầu có ai ?

Tình tang má phấn trâm cài

Hết duyên trễ nải phủi tay nhạt đời

Bóng câu qua cửa ai ơi

Chỉ còn đọng chút tình người lại thôi

Nổi cơn bụi vẩn ngang Trời 

Đầm sen vẫn ngát giữa đời cuồng phong.

                                                   

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT