Welcome to my blog

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

NGUYỆN


Nguyện cho bạn đủ sự thanh thản để yêu thương. 
Nguyện cho bạn có đủ sự can đảm để yêu thương cả 
những người gây đau khổ cho bạn. 
Nguyện cho bạn có đủ sự thông thái để hiểu rằng yêu 
thương là sức mạnh của niềm tin, là cánh cửa dẫn đến 
hạnh phúc. 
Khi bạn tìm thấy niềm vui của mình trong hạnh phúc của 
người khác nghĩa là bạn đã biết yêu thương. 
Hãy cứ yêu thương đi, và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc cho 
riêng mình. 
Không bao giờ là quá trễ để nói lời yêu thương, để mang lại 
hạnh phúc cho mình và cho người khác.

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT