Welcome to my blog

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

MẤT CHIM


Photobucket
    Mất chim quý, Cha Xứ phát hiện con chim quý của mình bị mất.Đến giờ giảng đạo ông định tìm ra kẻ lấy trộm, ông hỏi:"những ai ở đây có chim thì đứng dậy?". Tất cả quý ông có mặt đồng loạt đứng lên. Biết mình vừa hỏi nhầm, cha sứ hỏi lại: "những ai đã nhìn thấy con chim thì đứng lên?". Tất cả quý bà đều đứng dậy. Biết mình lại nhầm, cha hỏi lại: "những ai đã nhìn thấy con chim của tôi đứng hết dậy?". Lần này thì tất cả các sơ đều đứng dậy!
Xử tội:
    Ngày xử tội đã đến, diêm vương cho gọi tất cả những phạm nhân vào phán:"sinh thời ai la` trộm cắp đứng qua 1 bên, ai hiếp dâm mại dâm hay bán dâm ji` đó đứng qua 1 bên, ai bất hiếu với cha mẹ đứng qua 1 bên". ....
Ai cũng đều thành thật đúng vào những nơi mà mình phạm tội, duy chỉ có 1 tên ko đứng vào đâu cả, thấy lạ,diêm vương hỏi: "thằng kia,sao mày lại ko đứng vào nơi phạm tội của mày đi".?? tên kia trả lời (giọng rất dõng dạc):"thưa diêm vương, ngày con còn sống, tất cả những lỗi đó con đều có hết, con đâu có biết đứng vào chỗ nào ạh". Diêm vương: " Mày quả là co' chi' khi', lên đây ngồi với tao".

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT