Welcome to my blog

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

TIẾNG NGHỆGió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó nha
Em về Nghệ  Tĩnh quê choa
Mô, tê, răng, rứa mắt hoa nhức đầu
Con trâu gọi là con tru
Con giun thì gọi là trùn đó nha
Con gà thì gọi con ga
Còn con cá quả gọi ra cá tràu
Con sâu lại bảo con trâu
Cu cu là chú bồ câu đó người
Con ròi là chính con ruồi
Con troi cách gọi con giòi đó nghe
Con bê thì bảo là me
Còn mọi là muỗi người nghe đừng cười
 Con cuông tên gọi con công
Rặt rặt - chim sẻ trên đồng lúa thu
Khái – Hổ. chí – chấy, dam – cua
Trấn mấn – rận váy, nhớ chưa bạn hà
Mả cha là cái mộ  ba
Kẻ tra xin hiểu rằng bà già đây
Cơn thì đó chính là cây
Còn chạc là chính cái dây chăn bò
Con người thì gọi con ngài
Nước thì gọi nác, sân - cươi, đường - đàng
Chủi - chổi, đọi - bát, mươn - bàn
Nhởi - chơi, lười - nhác, mần - làm đó nghe
Khuỷu chân thì gọi lắc lè
Còn từ ni nựa nói nghe cụng rầy
Mà có nói thì mới hay
Địt là đánh rắm, điều này nhớ lâu
Xán cảy trốc – ném u đầu
Vo trốc là bảo gội đầu đấy thôi
Trốc lộn khu – đầu lộn đuôi
Nghe Nhác thượt rọt là lười chảy thây
Kháp mặt là gặp nhau đây
Bằng nghe đừng ngọi hiểu ngay đừng hòng
Bénh khô: là bánh đa nghe
Toóc là gốc rạTóm thì gầy nhom
Trẩn mất tang – Lặn mất tăm 
Khu đọi – trôn bát, bù – bầuxoong – khai
Ngưởi là ngửi, nghe hiểu ngay
Lại - lưỡimói – muốibảo – bày đó em
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Em cười, bối rối, thật thà
Tiếng Nghệ thật KHÓ nhưng mà DỄ thương


Cái Gàu thì bảo cái Đài
Ra Sân thì bảo ra ngoài cái Cươi
Chộ là là Thấy đó mình ơi
Trụng là Nhúng đó đừng cười nghe em 
Thích chi thì bảo là Sèm
Nghe ai bảo Đọi thì đem Bát vào
Cá Quả lại gọi cá Tràu
Vo Trốc thì bảo gội Đầu đấy em
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi bên choa
Bà o đạ nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chính trong sỏi đá đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em

2 nhận xét

Qua bài thơ của chị em mới hiểu thêm về ngôn ngữ của miền trung , hay thật chị à , chúc chị luôn xinh tươi và yêu đời chị nhé !

20/12/12 03:21 Reply

Đố em cái bật lửa gọi là cái gì ?
Cái Mâm gọi như thế nào ?

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT