Welcome to my blog

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

CODE CHO FLASH VÀO HÌNH ẢNH

Code cho flash vào hình ảnh

<table><tbody><tr><td style="border:0px solid rgb(180, 4, 4);background:transparent url(Link Ảnh) repeat;width:X;"><embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' src="http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=Link Flash&scalemod=true" wmode="transparent" height="Y" width="X2"></embed></tr></tbody></table></div>

TRong đó:

Link Ảnh : thay ảnh muốn chèn vào.
X là chiều rộng của ảnh, muốn cho to nhỏ thì tùy
Y là chiều cao, tùy sở thích cho bao nhiu cũng đc
X2 cho giống với X
Link Flash : copy 1 trong số những link flash dưới đây dán vào


một số flash độc + đẹp

http://img687.imageshack.us/img687/74/34667330.swf

http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2008359411863589.swf


1.http://img687.imageshack.us/img687/1433/0001.swf

2.http://img28.imageshack.us/img28/7546/178.swf

3.http://img137.imageshack.us/img137/1...1158646319.swf

4.http://img687.imageshack.us/img687/4...1155056672.swf

5.http://img130.imageshack.us/img130/4...1154936435.swf

6.http://img33.imageshack.us/img33/216...1154381424.swf

7.http://img195.imageshack.us/img195/1...1152489531.swf

8.http://img28.imageshack.us/img28/309...9505617911.swf

9.http://img33.imageshack.us/img33/245...504848123m.swf

10.http://img28.imageshack.us/img28/439...9454216965.swf

11.http://img214.imageshack.us/img214/533/58768384.swf

12.http://img687.imageshack.us/img687/285/82838476.swf

13.http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1562624103.swf

14.http://img33.imageshack.us/img33/8473/27958288.swf

15.http://img214.imageshack.us/img214/4328/49333712.swf

16.http://img687.imageshack.us/img687/8924/38256625.swf

17.http://img130.imageshack.us/img130/8...1594532970.swf

18.http://img28.imageshack.us/img28/806...1593970769.swf

19.http://img130.imageshack.us/img130/3...1584334618.swf

20.http://img33.imageshack.us/img33/675...1575354564.swf

21.http://img33.imageshack.us/img33/252...1561192509.swf

22.http://img28.imageshack.us/img28/528...1555889323.swf

23.http://img195.imageshack.us/img195/9...542367977o.swf

24.http://img137.imageshack.us/img137/3...1471626204.swf

25.http://img214.imageshack.us/img214/2...1455496725.swf

26.http://img28.imageshack.us/img28/881...1453560273.swf

27.http://img687.imageshack.us/img687/1...1451999582.swf

http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1155056672.swf

http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1575354564.swf


http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/200835951661796.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1151537703.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...2012047876.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/200819947828473.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/200819946316794.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1453560273.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1454121683.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1454649341.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1455867029.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1515472897.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1522280110.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1555889323.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1542997481.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1542367977.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1471626204.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1214391161.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1154936435.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1150356681.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2008110122254966.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1592180717.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1564476376.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1541711963.swf
http://jxhp.16789.net/domName/jxhp/2...1584334618.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swfNgoài ra bạn nào ko muốn chèn hình ảnh mà chỉ muốn chèn flash thì sử dụng code này

<p align="center"><embed src="http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=Link ảnh Flash&scalemod=true" type="application/x-shockwave-flash" width="X" height="Y" quality="High" scale="NoBorder" wmode="transparent"></embed></p>
Các bạn giữ nguyên code trên, chỉ được thay các thông số:
Link Flash= Link ảnh Flast của bạn.
width="X"(chiều rộng ) height="Y"(chiều cao)
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...4/3ngoisao.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...4/bocaubay.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...yvaphaohoa.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...ngtraibong.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/sao.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...apCamDuMau.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saroi.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...u4/timhong.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...omTrangBay.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...4/caboiloi.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...4/tuyetsao.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...4/buomxanh.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...saodungdua.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/8.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/9.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/17.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/21.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/23.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/25.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/27.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/35.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/40.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/45.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/49.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/51.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/55.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/57.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/66.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/67.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/81.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/82.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/88.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/113.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/141.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/2.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/10.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/11.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/15.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/18.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/19.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/24.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/26.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/28.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/29.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/30.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/31.swf

CODE ĐỒNG HỒ ĐẸP

<embed src=" http://d.violet.vn/uploads/resources/612/lich_21.swf" type="application/x-shockwave-flash" 
wmode="" allowscriptaccess="none" height="300" width="50%">


<embed src=" http://d.violet.vn/uploads/resources/617/XN19.swf" type="application/x-shockwave-flash" 
wmode="" allowscriptaccess="none" height="300" width="50%">

CHÚC THÀNH CÔNG !

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT