Welcome to my blog

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

NGÀY ĐÓ CÓ ANH VÀ CÓ EM

Còn đâu ngày đó anh ơi....

Em giờ ngậm tủi nuốt hờn
Em giờ cặm cụi tìm mồi nuôi con

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT