Welcome to my blog

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

HỮNG HỜ

Sóng vỗ vào núi đá. 

Núi đá không nghe hững hờ.

 
Tôi hiểu nỗi buồn con sóng bị làm ngơ.


Nhưng nỗi buồn của tôi ai hiểu. 

Sóng nằng nặc van xin.

 
Không hề làm lung lay núi đá.

 
Núi với người yêu tôi giống lạ.

 
Cái hững hờ đâu cũng như nhau...


****

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT