Welcome to my blog

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

CODE KHUNG NỀN ENTRY


KHUNG NỀN ENTRY: (CODE)

<div align="center"><br>


<p></p><table style="width: 500px; height: 390px;" background="http://i295.photobucket.com/albums/mm143/carolinetop/2bd-014.gif" bgcolor="#4f3a00" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center">
<table style="width: 561px; height: 548px;" bgcolor="#723838" border="0" cellpadding="0" cellspacing="25">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center">
<table style="width: 500px; height: 390px;" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/t10.swf" wmode="transparent" width="513" height="407"></strong></font> 
<p align="center"><font color="#723838" size="4">Nội dung viết Entry</font></p>
<p></p>
</span></td></tr></tbody></table></div>

</td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table><br></div>


CODE: MAI ĐÀO

<p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never'  src="http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=LINK FLASH
" width="550" height="600" wmode="transparent"></embed></p> 

Ví dụ nè: ráp kink 2 nhé

<p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never'  src="http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://img444.imageshack.us/img444/2548/83340066te4.swf " width="550" height="600" wmode="transparent"></embed></p>  
Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT