Welcome to my blog

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2008

ĐỐ AI

Đố ai nằm võng không đưa, 
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn.

Đố ai quên được chữ tình, 
Đố ai quên được bóng hình người yêu. 
Người ta nói yêu là ngốc, 
Bởi chữ tình là nguồn gốc chữ ngu 
... 
Đôi khi con người ta cần dừng lại.. 
Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. .... - 
Đôi khi con người ta cần buông tay.. 
Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. ... - 
Đôi khi con người ta cần khóc.. 
Khóc thật lớn để rồi cười thật to.. ... - 
Đôi khi con người ta cần một mình.. 
Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào....

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT