Welcome to my blog

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

BÀI TẬP GIẢM CÂN TỔNG HỢP

http://www.youtube.com/watch?v=c3A1fxXlCw8 http://www.youtube.com/watch?v=DTrayKUqevo http://www.youtube.com/watch?v=quPwuQDqwdA http://www.youtube.com/watch?v=fMghGkT-qco&list=PL745B2AC9DCAE3811

4 nhận xét

http://www.youtube.com/watch?v=c3A1fxXlCw8

http://www.youtube.com/watch?v=DTrayKUqevo

http://www.youtube.com/watch?v=quPwuQDqwdA

http://www.youtube.com/watch?v=fMghGkT-qco&list=PL745B2AC9DCAE3811

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT